Sundhedsfremme på institutioner

Sundhedsstyrelsen påpeger, at der er en ulighed i sundhed, idet udviklingshæmmede og andre sårbare grupper er mindre aktive end resten af befolkningen. Dette medfører, at forekomsten af livsstilssygdomme er større i denne målgruppe. "Kroppen i livet" arbejder med:

#  Implementering af fysisk aktivitet i udsatte borgeres hverdag.

#  Udarbejdelse af "krop- og kompetenceprofiler" enten på enkelt personer eller på institutionen som helhed.

# Tilrettelæggelse af træning, behandling, indretning af aktivitets- og sansemiljøer og andet som giver borgerne øget adgang til sundhedsfremmende aktiviteter, som er tilpasset deres funktionsniveau og interesser. 

#  Implementering af forebyggelsespakkerne på arbejdspladsen.

 

Se artikel om sundhedsfremme i LEV-bladet december 2016

Min baggrund

Jeg har arbejdet med udviklingshæmmede og motorik i ca. 10 år, spændende fra dem, der er under betegnelsen mennesker med multible funktionsnedsættelser og til dem, der er næsten selvhjulpne.

Mit hjertebarn har, siden jeg startede, været, at alle mennesker kan få meningsfulde og givende oplevelser ved at bruge kroppen, hvilket jeg har søgt at efterleve. Dette er sket ved, at jeg udfra den enkelte borgers forudsætninger har tilrettelagt aktiviteter, miljøer eller behandling, så vedkommende har kunne bruge sin krop på en givende og sundhedsfremmende måde.

Jeg har måtte konstatere, at mange steder er der ikke så stor viden om at arbejde med kroppen og fokus på de gavnlige effekter, fysisk aktivitet har. Mange steder ser jeg, at borgere tilbringer deres dag med at være kropsligt passive med de negative følgevirkninger, det har. Jeg brænder for at udbrede kendskabet til, hvordan man kan bringe mere fysisk aktivitet ind i hverdagen, så det matcher den enkelte borgers interesse og forudsætninger. 

Billeder taget af www.uta-foto.dk