Sundhedsfremme - en god investering

”Kroppen i livet” tilbyder hjælp til implementering af sundhedsfremmende aktiviteter på alle niveauer på arbejdspladser og institutioner.

Livsstilssygdomme, såsom hjertekarsygdomme, muskel-skelet-sygdomme, stress m.m. kan forebygges, hvis der skabes de rigtige rammer og aktiviteter. 

 

Den rigtige indsats, kan det fremme:

# Den generelle sundhedstilstand 

# livsglæde og livskvalitet

# koncentrationsevne 

# stress forebyggelse

# mindre sygefravær

# sociale kompetencer

# et sundt miljø

# de kommunikative evner

 

 

 

”Kroppen i livet” arbejder udfra sundhedsstyrelsens 5-trinsmodel:

Trin 1: Enkeltstående tilbud, såsom behandling, træning, ergonomisk vejledning m.m. Det kan også være at arbejde med implementering af en eller flere forebyggelsespakker.

Trin 2: Inddragelse af medarbejderne i valg af metoder og aktiviteter.

Trin 3: Opkvalificering af nøglepersoner og fast organisering omkring afdækning af ønsker og behov, samt udvælgelse af sundhedsindsatser

Trin 4: Udarbejdelse af mål og sundhedspolitikker, samt implementering af disse.

Trin 5: Udarbejdelse af strategiske indsatser, systematik og ekspertise for at gøre sundhedsfremme til en integreret del af virksomheden. 

 

Eksempler på indsatser:

 

  • Arbejdsplads med ensidigt gentagent arbejde ønsker at forebygge gener i bevægeapparatet. I samarbejde med virksomheden afdækkes hyppigest forekommende gener, ønsker og behov. Derefter etableres ryghold, hold med fokus på venepumpeøvelser og der foretages ergonomisk vejledning.
  • Institution, der arbejder med udviklingshæmmede, ønsker, at borgerne bliver mere aktive i deres hverdag. Et kursus etableres, hvor personalet undervises om udviklingshæmmede og bevægelse. Derefter arbejdes med at analysere institutionens kropslige tilbud til borgerne og der vælges fokus områder, der arbejdes i dybden med og der laves en plan for implementering på arbejdspladsen. 

Billeder taget af www.uta-foto.dk